ตอนนี้มีให้ลงทะเบียนแบบ online course

Awakened Parents: Raising High Self-esteemed Kids Through a Coach-Style Parenting Approach 

 

2-day workshop เลี้ยงลูกสไตล์โค้ช เป็นพ่อแม่ที่ “ตื่นรู้” สร้างเด็กคุณภาพ ที่มี Self-Esteem สูง
สร้างต้นทุนชีวิตที่ดี เพื่อความสุข ความสำเร็จในทุกเรื่องให้กับลูก

 
สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ ที่ต้องการเลี้ยงลูกให้เติบโตมาเป็น: 
 • คนที่มี self-esteem สูง มีความมั่นใจจากภายใน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทุกด้านของชีวิต
 • คนคุณภาพของสังคม ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม
 • มี mindset ทัศนะคติที่ดีในการดำเนินชีวิต
 • ค้นพบตัวเอง มี passion ในสิ่งที่ทำ 
 • ประสบความสำเร็จตามแบบฉบับของตัวเอง
 • รู้จักวิธีการสร้างชีวิตที่มีความหมาย ความสุขความเติมเต็มอย่างแท้จริง
สอบถาม/ลงทะเบียนทาง LINE

"การเลี้ยงลูกให้ขาด self-esteem นับว่าเป็นการเสียเปรียบในชีวิตอย่างมาก" - Nathaniel Branden

 

self-esteem ความนับถือในตัวเอง ประกอบด้วย 2 อย่างคือ self worth (ระดับของการรับรู้คุณค่าในตัวเอง) และ self-efficacy (ความเชื่อในความสามารถของตัวเองที่จะบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ และก้าวข้ามอุปสรรคได้)

 

Self-esteem จึงเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทุกด้านของชีวิต ตั้งแต่ความสำเร็จ ความสุข ไปจนถึงคุณภาพของเพื่อนที่คบด้วย และความรักความสัมพันธ์ พ่อแม่ที่จะเลี้ยงลูกได้ดีจึงต้องเข้าใจแก่นของเรื่อง self-esteem รวมทั้งเข้าใจวิชาจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น และเข้าใจการเป็นพ่อแม่สไตล์โค้ชให้กับลูก ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นหากต้องการที่จะเลี้ยงลูกให้มีต้นทุนทางความคิดและตัวตนที่ดีในยุคสมัยนี้

 

 

WELCOME TO

Awakened Parents: Raising High Self-Esteemed Kids Through a Coach-Style Parenting Approach

เวิร์คช็อป 2 วันเลี้ยงลูกสไตล์โค้ช
เป็นพ่อแม่ที่ “ตื่นรู้”
สร้างเด็กที่มีคุณภาพ มี Self-Esteem สูง
สร้างต้นทุนชีวิตที่ดี เพื่อความสุข ความสำเร็จในทุกเรื่องให้กับลูก 

 

ตอนนี้มีให้ลงทะเบียนแบบ online course สามารถเรียนได้เลยทันทีจากที่บ้าน

TOPIC 1

Parental Awakening: Understanding Generational Trauma 

หนึ่งปัญหาหลักที่พบเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกไม่ได้มาจากสาเหตุที่คนส่วนใหญ่คิด แต่เป็นปัญหาที่มาจากบาดแผลทางจิตใจจากอดีตที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาของพ่อแม่ รวมไปถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ เช่น ปู่ย่าตายาย ที่กำลังถูกส่งต่อไปที่ลูกโดยที่ไม่รู้ตัว หากเราไม่แก้ไขเรื่องนี้ที่รุ่นของเรา เราก็ส่งต่อบาดแผลทางจิตใจเหล่านี้ต่อไปที่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราไปเรื่อย ๆ แบบอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัว 

เวลาที่โค้ชผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ คู่รัก พ่อแม่ครอบครัว ความคิดความเชื่อที่ลบ ๆ เกี่ยวกับตัวเอง เช่น รู้สึกไม่ดีพอ ไม่เก่งพอ ไม่เป็นที่รัก ความเชื่อที่ฉุดรั้งชีวิตเหล่านี้ ล้วนมาจากวัยเด็กทั้งสิ้น และมาจากการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ครอบครัว จึงเป็นโจทย์สำคัญที่พ่อแม่จะทำยังไง เราจึงจะสร้าง "ปม" เหล่านี้ให้เกิดกับลูกให้น้อยที่สุด และถ้าสร้างปมไปแล้วจะต้องแก้ไขอย่างไร

TOPIC 2

Live Your Best Life: The Importance of Role Modeling a Life Worth Living

การสร้างชีวิตที่มีความหมาย มีความเติมเต็มอย่างแท้จริงเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ผู้ใหญ่จะต้องทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนรู้ และไม่ได้ใช้ชีวิตที่เป็นแบบนั้น สิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อแม่จะทำให้กับลูกได้ คือการเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริง และเลือกมีชีวิตที่มีความหมาย เพราะลูกจะไม่ได้ทำตามสิ่งที่เราบอกให้เขาทำ แต่เขาจะทำตามสิ่งที่เขาเห็นเราเป็น ในหัวข้อนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าชีวิตที่มีความหมายและเติมเต็มประกอบไปด้วยอะไร และเราในฐานะพ่อแม่จะช่วยลูกสร้างมันขึ้นมาได้ยังไง

 

TOPIC 3

Developmental Milestones: The First 14 Years Decoded

8 ขั้นพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายตามทฤษฎีจิตสังคม และทฤษฎีอื่น ๆ ที่พ่อแม่ต้องเข้าใจ เพื่อการเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุด สิ่งที่ต้องโฟกัสในแต่ละ stage มีอะไรบ้าง เราจะมเรียนรู้ในหัวข้อนี้ค่ะ

TOPIC 4

The Consequences of Low Self-Esteem: A Cautionary Tale

การขาด self-esteem นั้นเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อทุกด้านของชีวิต ตั้งแต่ความสุข ความสำเร็จ ไปจนถึงคุณภาพความสัมพันธ์ในชีวิต เรียกได้ว่าทุกด้านของชีวิตขึ้นอยู่กับระดับ self-esteem ของเรา ซึ่งระดับของ self-esteem นั้นหลัก ๆ แล้วมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ โรคซึมเศร้า narcissism การติดยาเสพติด และปัญหาทางสังคมมากมาย ก็มีต้นเหตุมาจากการขาด self-esteem มีงานวิจัยที่บอกว่า เด็กรุ่นใหม่ แม้จะฉลาดมากกว่าคนรุ่นอื่น ๆ แต่จะกลายเป็นคน generation ที่ขาด self-esteem มากที่สุด ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการเป็นโรคซึมเศร้า ฆ่าตัวตายสูงสุดกว่าทุก generation เช่นกัน การเลี้ยงลูกให้ขาด self-esteem นับว่าเป็นการทำให้ลูกมีข้อเสียเปรียบในชีวิตเป็นอย่างมาก

TOPIC 5

Self-Esteem Scaffolding: The Six Cornerstones for Upgrading Your Child's Confidence

เราจะมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกยังไงให้มี self-esteem ที่ดี การเลี้ยงลูกให้มี self-esteem ที่ดีถือเป็นต้นทุนในชีวิตที่มีมูลค่ามหาศาลแบบไม่อาจประเมินได้ เพราะส่งผลต่อผลลัพธ์ทุกด้านตลอดทั้งชีวิตของลูก ต่อให้ส่งลูกเรียน รร. ที่ดีที่สุด มีต้นทุนด้านอื่นมากแค่ไหนก็ตาม ถ้าขาด self-esteem ลูกก็จะไม่สามารถพบเจอกับความสุข ความเติมเต็มในชีวิตได้ เราจะมาเจาะลึกแกนหลักทั้ง 6 ในการเลี้ยงลูกให้มี self-esteem ที่สูงกันค่ะ 

TOPIC 6

Trust Building 101: Forge Unbreakable Bonds With Your Kids

พื้นฐานสำคัญในการเลี้ยงลูกคือพ่อแม่ ผู้ใหญ่ต้องรักษาความไว้ใจ เชื่อใจ และคุณภาพของความสัมพันธ์ไว้ให้ดี เพราะนี่คือพื้นฐานที่จะต่อยอดไปยังเรื่องอื่น ๆ หากความสัมพันธ์ไม่ดี ความไว้ใจเชื่อไม่มี ต่อให้เราสอนอะไรลูกไปเขาก็จะไม่ฟังไม่สนใจ เพราะเขาไม่ศรัทธาในตัวพ่อแม่ ในหัวข้อนี้จะมาเรียนรู้กันว่าเราจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ สร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจ สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกได้อย่างไร

TOPIC 7

Art of Active Listening: Be the Parent Your Child Confides In

ทักษะการฟังเชิงลึก และทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์และเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพ และยังเป็นทักษะสำคัญที่ต้องใช้ในทุกอาชีพทุกธุรกิจ จึงเป็นทักษะหนึ่งที่เน้นสอนในทุก workshop ตั้งแต่ ความสัมพันธ์ไปจนถึง leadership เป็นทักษะที่เราต้องพัฒนาให้ดี เพื่อที่ลูกเองจะได้เรียนรู้ทักษะนี้ด้วยเช่นกัน 

TOPIC 8

Turn Differences into a Blessing: Understanding Core Values and Personality Types

ความแตกต่างเรื่องบุคลิกภาพทางจิตวิทยา เป็นหนึ่งที่มาสำคัญของความขัดแย้งไม่เข้าใจกันในครอบครัวและระหว่างพ่อแม่ลูก รวมทั้งพี่น้องกันเอง การเข้าใจความแตกต่างนี้ จะช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจในความแตกต่าง และยังเป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่พ่อแม่จะใช้ในการช่วยลูกค้นหาตัวเองว่าเหมาะกับการเรียนและสายอาชีพอะไรอีกด้วย 

TOPIC 9

Teen Transit: Supporting Your Teens's Life Transitions

ช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างทางฮอร์โมน ร่างกาย ความคิด อารมณ์ และบุคลิกภาพตัวตนที่เริ่มแสดงออกมาชัด ซึ่งมักจะแตกต่างจากตอนเป็นเด็ก วัยรุ่นจะมีการปฏิวัติต่อต้านผู้ใหญ่ ต้องการแสดงตัวตนของตัวเองออกมา มักมีอาการดื้อตรงๆหรือดื้อเงียบ หากผู้ใหญ่ไม่เข้าใจหลักการพัฒนาการของเด็กมาสู่ช่วงวัยรุ่นและผู้ใหญ่ อาจเป็นจุดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความขุ่นเคืองในความสัมพันธ์ได้ หากเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่น และกายึดติดกับความคิด ค่านิยม (Values) ของตัวผู้ใหญ่เอง รวมทั้งวิธีการที่ถูกในการ support ลูกที่เป็นวัยรุ่น จะช่วยให้เราใช้ช่วงเวลานี้กับลูกได้อย่างราบรื่น และช่วยพวกเขาดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาได้

TOPIC 10

Future-Proof Mindsets: Equipping Your Child for the 21st Century

ยุคนี้เราจะเลี้ยงลูกแบบสมัยก่อนไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เพราะโลก ผู้คนและอะไร ๆ ก็เปลี่ยนไปมาก และเปลี่ยนต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว คนที่มีความยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์และยุคใหม่จะได้เปรียบเสมอ การเข้าใจความคิดของเด็กยุคใหม่ การเข้าใจ generational gap เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้เราฟูมฟักลูกให้มี mindset ที่ดีสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นต้นทุนชีวิตที่สำคัญสำหรับพวกเขา

TOPIC 11

The Parent Coach: Mastering Coach-Style Parenting Skills

มีทฤษฎีและสไตล์ในการเลี้ยงลูกหลายสไตล์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับแตกต่างกันไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย จากการเป็นโค้ช ทำงานกับเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว รวมทั้งเลี้ยงลูกของตัวเอง นิดาเชื่อว่าการเป็นพ่อแม่สไตล์โค้ชคือสไตล์ที่ดีที่สุดสำหรับยุคนี้แล้ว เป็นสไตล์ที่สร้างเด็กที่ self-esteem สูง มีความมั่นใจจากภายใน รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ในชีวิต และเลือกตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ จาก core values ของตัวเอง เป็นเด็กที่เลือกใช้ชีวิตที่มีความหมายและคุณค่า ในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้ competency ต่างๆของการเป็นพ่อแม่สไตล์โค้ชกันค่ะ

TOPIC 12

Tailoring Triumphs: Nurturing Individual Paths to Success

พ่อแม่ที่ดีทุกคนต้องการสนับสนุนลูกให้มีอนาคตที่ดี ประสบความสำเร็จมีความสุข แต่ไม่ใช่ทุกคนจะรู้วิธีการที่ถูก "ความสำเร็จ" มีความหมายที่แตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคน สำหรับนิดาเชื่อว่า ความสำเร็จ ต้องเป็นสิ่งที่คน ๆ นั้นทำแล้วมีความสุขจากภายใน ทำได้ดี เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งต้องเกิดจากการรู้จักตัวเอง กล้าทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ รู้ว่าจะต้องสังเกตอะไรเกี่ยวกับตัวลูกบ้าง และจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำอะไรต่อ จะมีวิธีการสนับสนุน  สร้าง healthy stress (ความเครียดชนิดดี) ให้กับลูกเพื่อดึงศักยภาพสูงสุด และพัฒนา self-esteem และ mental toughness ของเขาออกมาได้อย่างไร

Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
DISCOVER THE PATH TO AWAKENED PARENTING FOR LIFELONG FAMILY HAPPINESS AND SUCCESS

I'm Nida

หลังจากทำงานกับแบรนด์และองค์กรที่เป็น #1 ในระดับโลกหลายแห่ง นิดาได้ลาออกมาทำธุรกิจของตัวเอง ได้ค้นพบ Passion ในเรื่องของจิตวิทยาและการพัฒนาตัวเอง ได้มาทำธุรกิจหลาย ๆ อย่างที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพคน โดยธุรกิจแรกที่ทำคือธุรกิจศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ได้มีบทบาทในการให้คำปรึกษากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก ผ่านการเป็นโค้ช mentor และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตัวเอง เป็นเวลากว่า 15 ปี (และประสบการณ์การเป็นนักกลยุทธ์ธุรกิจอีก 22 ปี) นิดาทำธุรกิจด้านการพัฒนาคน เป็นนักพัฒนาศักยภาพ ช่วยให้ลูกค้าสามารถพัฒนาตัวตนเป็นเวอร์ชั่นที่รู้สึกภาคภูมิใจ และออกแบบสร้างชีวิตแบบที่ต้องการอย่างแท้จริง

นิดาใช้หลักการทางการโค้ช และจิตวิทยาช่วยให้ลูกค้าค้นพบอิสระภาพและความสุขความสำเร็จในชีวิต สิ่งที่เป็น passion และจะเรียกว่าเป็นความหมกหมุ่นของนิดาเลยก็ว่าได้คือ การวิเคราะห์ pattern หรือรูปแบบความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมของคนที่นำไปสู่การเกิดผลลัพธ์ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก ความสำเร็จ การงาน ความมั่นใจในตัวเอง การเลี้ยงลูก การเงิน ธุรกิจ สังคม ความสัมพันธ์ต่าง ๆ เวลาที่เราได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือไม่ต้องการนั้น ย่อมมีที่ไปที่มา มีสาเหตุของการตัดสินใจที่นำไปสู่ผลลัพธ์นั้น ๆ ในการทำให้ผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้น หน้าที่หลักของนิดา ไม่ว่าจะเป็นการโค้ชลูกค้าในเรื่องใดก็ตาม คือการกลับไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริง ๆ ไม่ใช่แก้ที่อาการแบบที่คนทั่วไปมองเห็น

นอกจากบทบาทความเป็นโค้ช และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตัวเองแล้ว นิดายังเป็นคุณแม่ของลูกชายอายุ 15 ที่กำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อด้าน Engineering ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งแน่นอนนิดาเลี้ยงลูกแบบสไตล์โค้ช ตามหลักการทุกอย่างที่สอนใน workshop นี้ 

อยากจะบอกทุกคนว่า การเป็นพ่อเป็นแม่คน เป็นงานที่ท้าทายที่สุดในชีวิตแล้ว แต่ไม่ได้ยากเกินความสามารถ หากเราได้เข้าใจสิ่งที่จะสอนใน workshop นี้

 

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านนี้

- เป็นเจ้าของศูนย์พัฒนาการศักยภาพและการเรียนรู้เด็กเล็กกว่า 7 ปี

- โค้ช ให้คำปรึกษาพ่อแม่ เด็กอายุ 10 ปีจนถึงวัยรุ่น รวมทั้งสมาชิกอื่น ๆ ของครอบครัว

- ฝึกอบรม และ mentor ให้กับ parent, relationship, parent coach ที่ต้องการพัฒนาทักษะการโค้ช

 

Certification ของ Coach Nida

 • Master Certified Coach (MCC) by the International Coach Federation (โค้ชคุณวุฒิสูงสุด)
 • Certified Singles & Couples Coach
 • Certified Enneagram Master Coach & Trainer
 • Certified Myers Briggs Type Indicator (MBTI) Practitioner
 • NLP Trainer (Certified by American Board of NLP)
 • Trained in Dialectical Behavior Therapy (DBT), Cognitive Behavior Therapy (CBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Trauma Informed
 • และ Certification อื่น ๆ ด้านการโค้ช และจิตวิทยาการพัฒนาตัวเอง
สอบถามทาง LINE: @coachnida
 

Transform Your Parenting Approach to Nurture High Self-Esteem and a Bright Future for Your Children

เลี้ยงลูกสไตล์โค้ช
เป็นพ่อแม่ที่ “ตื่นรู้”
สร้างเด็กที่มีคุณภาพ มี Self-Esteem สูง
สร้างต้นทุนชีวิตที่ดี เพื่อความสุข ความสำเร็จในทุกเรื่องให้กับลูก
 

ตอนนี้มีให้ลงทะเบียนแบบ online course สามารถเรียนได้เลยทันทีจากที่ใดก็ได้

 

Workshop fee 32,500.- ฟรี Coaching Session กับโค้ชนิดา 1 ครั้ง

สมัครทาง LINE: @coachnida