(ตอนนี้มีแต่แบบ online course) 

Awakened Couples: Nurturing Connection, Enhancing Intimacy, and Building Resilient Relationships

 

ยกระดับความรักความสัมพันธ์ เป็นคู่รักที่ตื่นรู้ รักในการพัฒนาตัวเอง เปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นการเติบโต พัฒนาทักษะสร้างชีวิตคู่ที่แข็งแรงไปด้วยกัน

 
Workshop นี้สำหรับผู้ที่ต้องการ:
 • แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่วนลูปซ้ำ ๆ ในความสัมพันธ์ และยังหาทางออกไม่ได้ ก่อนที่จะสะสมบานปลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มากยิ่งขึ้น
 • ต้องการยกระดับความรักความสัมพันธ์ให้แข็งแรงแนบแน่นมากยิ่งขึ้น
 • กำลังตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์ หรือได้จบความสัมพันธ์ไปแล้ว และไม่ต้องการผิดพลาดซ้ำอีกในความสัมพันธ์ครั้งต่อไป
 • แต่งงานแล้ว ใช้ชีวิตร่วมกันมาทั้งในระยะสั้นไปจนระยะยาว
 • เตรียมแต่งงาน หรือใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน และต้องการเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อที่จะดำเนินชีวิตคู่อย่างราบรื่นมากที่สุด
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคู่รักที่คบจริงจัง
สอบถาม / ลงทะเบียนได้ที่ LINE

คุณและคู่รักของคุณติดแหงกอยู่กับปัญหาที่วนลูปซ้ำๆ เป็นวงจร เกิดความขัดแย้ง ความเข้าใจผิด รู้สึกไม่แนบแน่น ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก และด้านอื่น ๆ ของชีวิตในทางที่ไม่ดีอยู่หรือเปล่า?

 

Awakened Couples Workshop ถูกออกแบบมาสำหรับคู่รักอย่างคุณที่ต้องการค้นพบ ค้นหาความสุขที่เคยมีในความรัก ต้องการสร้างความใกล้ชิด ความเข้าใจ ความศรัทธา เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันให้กลับมา จากการโค้ชและให้คำปรึกษาคู่รักมา สิ่งที่พบว่าขาดหายไปคือ ความเข้าใจในเรื่องของจิตวิทยาความรัก ซึ่งเราไม่ได้เรียนจากมหาวิทยาลัย หรือแม้แต่พ่อแม่ของเราก็ไม่รู้เช่นกัน ความโดดเด่นของ workshop เราไม่มีใครเหมือน เพราะถูกสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์การทำงานจริง ความรู้เชิงลึกในด้านจิตวิทยาและการโค้ช และยังถูกอ้างอิงจากทฤษฎีด้านความรักที่มาจากงานวิจัยระดับโลก

 

The quality of your life is a direct reflection of the quality of your relationships. 

คุณภาพชีวิตของคนเรา ถูกสะท้อนมาโดยตรงจากคุณภาพของความสัมพันธ์

 

มาสร้างความรักความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับคู่รักของคุณ เรื่องความรัก เมื่อเราเข้าใจหลักการที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้ว จะไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถของเรา

 

 

WELCOME TO

Awakened Couples: Nurturing Connection, Enhancing Intimacy, and Building Resilient Relationships

เวิร์คช็อป 2 วัน ยกระดับคุณภาพชีวิตรักให้มั่นคงแข็งแรงเติบโต หยุดวนลูปกับปัญหาแบบเดิมๆ เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้างชีวิตคู่ที่ประสบความสำเร็จ

 

ตอนนี้ยังไม่มีรอบใหม่ มีแต่แบบ online course สอบถามทาง LINE ได้เลยค่ะ

TOPIC 1

Cornerstones of connection: Cultivating Friendship, Fondness, and Admiration

1 ใน 7 แกนหลักของการสร้างชีวิตคู่ที่แข็งแรงคือเรื่องของความชื่นชอบชื่นชมในกันและกัน เป็นสิ่งที่ต้องหมั่นลงทุน ใส่ใจซึ่งกันและกัน ใน workshop นี้เราจะมีเรียนรู้กันว่าชีวิตจริงจะทำอย่างไร และแม้จะมีความข้ดแย้งและปัญหาในชีวิตคู่ เราจะยังคงสร้างมิตรภาพที่ดี ๆ ในชีวิตคู่ของเราได้อย่างไร

TOPIC 2

Sensual Symphony: Orchestrate Intimacy Like Never Before

เมื่อคบกันไปนาน ๆ ความใกล้ชิด (Intimacy) ในคู่รักอาจลดน้อยลงไป Intimacy ซึ่งมี 4 ประเภทคือ ทางกาย (physical)  ทางความคิด (intellectual) ทางอารมณ์ (emotional) และทางจิตวิญญาณ (spiritual) การสื่อสารเป็นหนึ่งในต้นเหตุของการขาด intimacy และปัญหาชีวิตคู่ที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ ใน workshop นี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้ทักษะวิธีการในการสร้างความใกล้ชิดในทั้ง 4 ด้านนี้ และเรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่ส่งเสริมชีวิตคู่ที่มีคุณภาพ เราจะมาเรียนรู้เรื่อง erotic blueprint ทั้ง 5 แบบ และความสำคัญของ sexual wellness และ sexual intellence ทำยังไงให้คู่รักมี sex ที่มีคุณภาพในความสัมพันธ์แม้จะคบกันมายาวนานแล้ว 

TOPIC 3

Conflict Craftsmanship: Manage Disagreements Like Pros

ความขัดแย้งที่คนทั้งสองหาทางออกร่วมกันไม่ได้ แม้จะเป็นปัญหาที่ดูไม่ใหญ่ในตอนแรก แต่เมื่อสะสมมาก ๆ เข้าหลาย ๆ เรื่อง นำไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่โตจนถึงขั้นเลิกกันได้เลย ใน workshop นี้ทุกคนจะได้เรียนรู้ต้นเหตุที่ไปที่มาที่คนเรามีความขัดแย้งที่วนลูปซ้ำ ๆ และหาทางออกไม่ได้ พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะวิธีการแก้ไขความขัดแย้ง หาทางออกร่วมกันอย่างได้ผลที่นอกจากจะไม่ทำให้กิดความขุ่นเคืองใจแล้วยังช่วยให้ความรักเติบโตแข็งแรงกว่าเดิมอีกด้วย นอกจากนี้จะได้เรียนรู้เรื่องของ attachment style รูปแบบความผูกพันทางอารมณ์และความรักที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล และเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสไตล์อื่น ๆ ที่แตกต่างจากเรา

TOPIC 4

Unveiling the Core: Values and Strengths that Bind

Values ค่านิยม หรือสิ่งที่คนเราแต่ละคนให้ความสำคัญนั้นเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนความคิด ทัศนะคติ การกระทำ คำพูด การตัดสินใจของมนุษย์ทุกคน เมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นคู่รักแล้ว Values ที่แตกต่างกันในคู่รัก รวมไปถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ จากการโค้ชคู่รักมา นิดาพบว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาใหญ่ ๆ ในความสัมพันธ์ของคู่รักได้บ่อย ๆ หากคู่รักเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างนี้ จะช่วยให้จัดการความขัดแย้ง ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี ไม่นำไปสู่รอยร้าวในครอบครัว

TOPIC 5

Foundations of Forever: Seven Pillars for Unbreakable Love

Sound Relationship House คือทฤษฎี 7 แกนหลักของการสร้างชีวิตคู่ที่แข็งแรงมั่นคงของ Gottman Institute สถาบันที่เชี่ยวชาญในการทำวิจัยเรื่องชีวิตคู่ ใน workshop นี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแกนหลักทั้ง 7 นี้ ซึ่งประกอบไปด้วย Build Love Maps, Share Fondness & Admiration, Turn Towards Instead of Away, The Positive Perspective, Manage Conflict, Make Life Dreams Come True, Create Shared Meaning ทุกท่านจะได้เรียนรู้วิธีการนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงเพื่อสร้างชีวิตคู่ที่มั่นคงแข็งแรง

TOPIC 6

Blueprinting Resilience: Skills for Tomorrow's Challenges

เรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณบ่งบอกที่ทำนายการเลิกราในคู่รักอย่างแม่นยำ เพื่อสังเกตเมื่อเกิดสัญญาณเหล่านี้ตั้งแต่แรกๆ ไม่ปล่อยให้นำไปสู่ปัญหาด้านความสัมพันธ์ที่บานปลาย เรียนรู้เทคนิควิธีการรับมือกับปัญหาเหล่านั้นใน stage ต่าง ๆ อย่างได้ผล 

TOPIC 7

Emotional Alchemy: Transformative Healing and Kind Talk

หนึ่งสาเหตุของปัญหาในความรักที่พบได้บ่อยที่สุดจากการโค้ชและให้คำปรึกษากับลูกค้ามาคือเรื่องของบาดแผลทางจิตใจที่มาจากอดีต (ส่วนใหญ่เป็นวัยเด็ก) ที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาอย่างถูกวิธี ทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ในความสัมพันธ์ที่ไปกระตุ้นบาดแผลหรือปมเหล่านั้นขึ้นมา นำไปสู่การทะเลาะ ความเจ็บปวด และการสร้างบาดแผลเดิมให้ใหญ่และเป็นปมมากยิ่งขึ้น ใน workshop นี้ทุกคนจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับบาดแผลเหล่านี้ และเรียนรู้ว่าบาดแผลเหล่านี้ส่งผลต่อความรักความสัมพันธ์อย่างไร ไปกระตุ้นการทำงานของ sympathetic nervous system (เข้าสู่โหมด fight or flight) อย่างไร รวมทั้งเรียนรู้วิธีการที่จะเยียวยาจิตใจ และทำให้จิตใจสงบผ่อนคลายลงเวลาที่ถูกกระตุ้นได้อย่างไร

TOPIC 8

Ritualistic Romance: Crafting Moments and Deepening Bonds

สร้างความแนบแน่นให้กับความสัมพันธ์ โดยการสร้างชีวิตคู่ที่มีความหมายร่วมกัน ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาเรียนรู้ใน workshop นี้ นอกจากนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับความรักกับคู่ชีวิต

Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
ELEVATE YOUR LOVE LIFE AND UNLOCK THE SECRETS TO LASTING INTIMACY

I'm Nida

หลังจากทำงานกับแบรนด์และองค์กรที่เป็น #1 ในระดับโลกหลายแห่ง นิดาได้ลาออกมาทำธุรกิจของตัวเอง ได้ค้นพบ Passion ในเรื่องของจิตวิทยาและการพัฒนาตัวเอง ได้มาทำธุรกิจหลาย ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพคน ผ่านการเป็นโค้ช mentor และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตัวเอง เป็นเวลากว่า 15 ปี (และประสบการณ์การเป็นนักกลยุทธ์ธุรกิจอีก 22 ปี) นิดาทำธุรกิจด้านการพัฒนาคน เป็นนักพัฒนาศักยภาพ ช่วยให้ลูกค้าสามารถพัฒนาตัวตนเป็นเวอร์ชั่นที่รู้สึกภาคภูมิใจ และออกแบบสร้างชีวิตแบบที่ต้องการอย่างแท้จริง

นิดาใช้หลักการทางการโค้ช และจิตวิทยาช่วยให้ลูกค้าค้นพบอิสระภาพและความสุขความสำเร็จในชีวิต สิ่งที่เป็น passion และจะเรียกว่าเป็นความหมกหมุ่นของนิดาเลยก็ว่าได้คือ การวิเคราะห์ pattern หรือรูปแบบความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมของคนที่นำไปสู่การเกิดผลลัพธ์ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก ความสำเร็จ การงาน ความมั่นใจในตัวเอง การเลี้ยงลูก การเงิน ธุรกิจ สังคม ความสัมพันธ์ต่าง ๆ เวลาที่เราได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือไม่ต้องการนั้น ย่อมมีที่ไปที่มา มีสาเหตุของการตัดสินใจที่นำไปสู่ผลลัพธ์นั้น ๆ ในการทำให้ผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้น หน้าที่หลักของนิดา ไม่ว่าจะเป็นการโค้ชลูกค้าในเรื่องใดก็ตาม คือการกลับไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริง ๆ ไม่ใช่แก้ที่อาการแบบที่คนทั่วไปมองเห็น

การโค้ชคู่รักเป็นหนึ่งในงานที่รักมาก มีความสุขที่ได้ทำ เมื่อได้เห็นคู่รักที่มีความขัดแย้ง บางคู่ถึงขั้นเกือบจะตัดสินใจไปหย่าขาดกันแล้ว สามารถกลับมาเข้าใจกัน ปรับตัวเข้าหากันได้ นำไปสู่การสร้างครอบครัวที่แข็งแรง ส่งผลไปถึงลูกหลาน เชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยให้สังคมของเรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อยากชวนคู่รักมาเข้า workshop นี้ ไม่ว่าจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังมีปัญหาหรือไม่มีอยู่ก็ตาม รับรองว่าจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้ และได้ใช้ประโยชน์ในความสัมพันธ์แน่นอน เราไม่สอนอะไรที่ฉาบฉวย แต่เราจะเจาะลึกไปถึงจิตวิทยาพฤติกรรมความคิด ที่ไปที่มาของความขัดแย้ง วิธีการที่พิสูจน์ด้วยงานวิจัยมาแล้วว่าสามารถพัฒนาความสัมพัน
ธ์ให้แข็งแรงแนบแน่นได้จริง

 

Certification ของ Coach Nida

 • Master Certified Coach (MCC) by the International Coach Federation (โค้ชคุณวุฒิสูงสุด)
 • Certified Singles & Couples Coach
 • Certified Enneagram Master Coach & Trainer
 • Certified Myers Briggs Type Indicator (MBTI) Practitioner
 • NLP Trainer (Certified by American Board of NLP)
 • Trained in Dialectical Behavior Therapy (DBT), Cognitive Behavior Therapy (CBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Trauma Informed
 • และ Certification อื่น ๆ ด้านการโค้ช และจิตวิทยาการพัฒนาตัวเอง
สอบถามทาง LINE: @coachnida
2-day Workshop

Revitalize your connection for a love that truly lasts.

ชีวิตคู่ที่มั่นคงแข็งแรง คุณสร้างได้ถ้ารู้วิธีการที่ถูก มาเรียนรู้สิ่งที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้ใน workshop นี้

 

(ตอนนี้มีแต่แบบ online course ค่ะ)

35,000.- / ท่าน ได้รับ Online course ดูทบทวนได้ 1 ปีเต็ม + Coaching session กับโค้ชนิดา 1 ครั้ง มูลค่า 35,000.- (มูลค่ารวม 70,000.-)

Online course สอนเหมือนใน workshop สดทั้งหมดค่ะ 

หากต้องการประเมินความสัมพันธ์ด้วยแบบประเมินระดับสากล 377 ข้อ พร้อม session วิเคราะห์สรุปจุดแข็ง จุดบอด และปัญหาต่าง ๆ ของความสัมพันธ์กับโค้ชนิดา  มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 65,000.- /คู่รัก (จำเป็นต้องทำแบบประเมินทั้งคู่จึงจะประมวลผลจากโปรแกรมได้ค่ะ)

 

สมัครลงทะเบียนได้ที่ LINE: @coachnida

สมัครทาง LINE: @coachnida